Szeresd a magyart, és ne faragd le" - szóla, "erejét, formáját, durva kérgét róla:
Mert mi haszna simább, ha jól megfaragják? Nehezebb eltörni a faragatlan fát

(Arany János)

Köszöntő

Rólunk
 • A Fejér Baranta
 • Edzések rendje
 • A Barantáról
 • Fokozatok
 • Barantás oldalak
 • Esemény naptár
 • Kedvenc oldalaink
 • Közhasznúság
 • Fotó album

  Rovás
 • A rovás alapjai
 • A rovás ABC-nk
 • Rovás gyakorlatok
 • Ligatúrák
 • Rovólap
 • F Ó R U M

  Privát üzenetek

  Költemények
  A Baranta fogalma:

  A történelmi /hagyományos/ magyar harci testkultúra, a népi testkultúra, a hagyományos magyar gondolkodásmód, életszemlélet és nevelés, filozófiai struktúra valamint a magyar kultúra egyéb területeire épülő, fejlődő, a fellelt kutatási anyagokat folyamatosan magába építő, azokat sajátos, hagyományos alapelvek szerint értelmező, egyedi technikai és módszertani eljárásokat magába foglaló, a harc törvényszerűségeire és alapelveire épülő, valós harci képességeket kifejező, a magyarság jellemző jegyeit magán viselő önálló harcművészeti stílus.

  A Baranta célja:

  A magyar harci testkultúra kutatása, gyakorlása, oktatása, kiemelkedően magas színvonalra emelése. A hagyományos és egészséges magyar életvitel ápolása, elsajátítása, a hagyományok felelevenítése, a személyiség és a közösségi szerveződés fejlesztése. A hagyományok alapelemeinek szervesen élő és együttműködő közösségekbe történő beillesztése, továbbélése, az alapgondolatok szerinti fejlesztése. Az elért eredmények közvetítése a magyar, ill. a hasonló és más kultúrkörrel rendelkező nemzetek felé.

  A Baranta szerteágazó ismereteinél és ősi gyökereinél fogva alkalmas arra, hogy újralapozza a magyar kultúra szétzilált közösségi környezetét és szellemi mozgatórugóját. A mozgásos kultúrában és szellemi erejében ránk hagyományozott örökségénél fogva a legrégibb harcművészetek közé tartozik. Miután művelőinek /magyaroknak/ a kreativitása és a testi mozgásokra való alkalmassága adott, így csak rajtuk múlik, hogy milyen színvonalra emelik. Összetettsége miatt alkalmas arra, hogy a világot, az embert és a harcot tudatosan szemlélő személyiséget építsen ki. Gondolatisága az ember és a természet legrégibb együttélő és együttműködő közössége felé mutat. A régi magyar gondolkodás folytán újra tudjuk tanulni, hogy a lehető legegyszerűbb meglátni a jót és a rosszat. A harcművészet életformát követel. A Baranta megtanít életmódszerűen magyarul élni.

  A Baranta szó jelentése:

  A magyar mondakincs szerint, a Baranta Had tagjai /a barantázók/ a mindenkori Horka /a magyar törzsszövetség bírája, a hagyományok és a törvények őre/ segítői, akik kiemelkedő harci tudással, erkölcsi tartással és sajátos harci filozófiai tartalmakkal rendelkeznek. Céljuk a hagyományos életelvek és törvények védelme, a harci kultúra magas szintre emelése, személyiségük, morális alapjegyeik fejlesztése volt. Elveik, harci tudásuk jelentős mértékben kihatott a hagyományos magyar harci kultúra egészére.

  A népnyelv szerint a barantázik, böllönködik kifejezés a harcra történő felkészülés, harci cselekmény végrehajtását, abban való részvételt, megengedhető erőszak alkalmazását, hadjáratot, harci alakulatot, a hagyományos életvitelre épülő harci közösséget, zsákmányolást jelent.