Szeresd a magyart, és ne faragd le" - szóla, "erejét, formáját, durva kérgét róla:
Mert mi haszna simább, ha jól megfaragják? Nehezebb eltörni a faragatlan fát

(Arany János)

Köszöntő

Rólunk
 • A Fejér Baranta
 • Edzések rendje
 • A Barantáról
 • Fokozatok
 • Barantás oldalak
 • Esemény naptár
 • Kedvenc oldalaink
 • Közhasznúság
 • Fotó album

  Rovás
 • A rovás alapjai
 • A rovás ABC-nk
 • Rovás gyakorlatok
 • Ligatúrák
 • Rovólap
 • F Ó R U M

  Privát üzenetek

  Költemények
  Székely és magyar barantások bucsújárása és test-véri szövetségkötése

  Magdi ,2010-03-25 15:01:38

  2010. május 21-23.
  CSÍKSOMLYÓ

  Pünkösd

  Készítette: Vukics Ferenc

  05.20. Csütörtök

  Az indulást megelőző napon a zarándokok búcsúztatása

  05.21. Péntek

  30.
  Megérkezés a csomagokkal és a felszerelésekkel az Árpád- híd pesti oldalán levő
  Volánbusz buszmegállóhoz (Sconto parkolója) (Árpád-híd metró megálló)

  50.
  A személyi okmányok ellenőrzése, utasnévsor összeállítása, részvételi díj hátralékának

  Kifizetése, a más városokból induló buszok indulásának ellenőrzése, összehangolása

  Kapcsolat a buszok között- rádióval, telefonnal.

  08.00 Indulás - Útvonal: Bp.- Debrecen-Nagyvárad- Bánffyhunyad - Kolozsvár ? Farkaslaka /Tamási Áron emlékmű koszorúzása/

  Csíkszereda- Csíkcsomortán

  22.00~23.00 körül Megérkezés

  23.00 Szállásfoglalás /tantermi, sátras és csűrös zarándok-elhelyezés /

  00.00 Takarodó

  05.22. Szombat

  05.30 Ébresztő ? zarándokmosdás- közös ének

  05.50 A tizedek sorakozója az iskolánál, közös ének, reggeli imádság ? ételköszöntést


  06.00 Reggeli

  06.40 Programmegbeszélés, létszámegyeztetés /aki esetleg kocsival érkezik, az itt már

  jelenjen meg/

  - zászlórudak kiosztása, étkezési rend, szállás-és táborelhagyási rend, felszerelések

  elzárása

  07.00 Menet összeállítása, begyakorlás

  09.00 Búcsú-Reggel 8 órától, a keresztalják, - érkezési sorrendben, - meghajtják

  zászlóikat a kegytemplom előtt, a Szűzanya és temploma iránti tiszteletből.
  Ezután fölvonulnak a nyeregbe, a Kissomlyó- és Nagysomlyó-hegy közötti térségre.
  Ott gyülekeznek, várakoznak, imádkozva és énekelve készülnek az ünnepi szentmisére. A Barantások a Csíkcsomortáni keresztaljával indulnak el együtt, a keresztalja mögé beállva. Két rendben vonulnak. A Baranta had ? hadrendben. a hadrendet vállalni nem tudó családtagok, csatlakozottak a csomortáni lakosok mögé beállva. A sérülteket, sántákat a közösségek a hadrenden belül viszik magukkal. A kisgyermekeket a közösségek felemelve hadrendben viszik magukkal, egymással megosztva a terheket. A hadrendet vállalni nem tudó családtagok, csatlakozottak, a viselettel nem rendelkezők a csomortáni lakosok mögé beállva.

  10.00 A keresztaljákat útnak indítják. A barantások rendben, énekelve, együtt lépve,

  alakzatot tartva, zászlókkal felvonulnak a nyeregben, ahol századoszlopokba állva

  szemben elhelyezkednek az emelvény előtti területen, attól mintegy 60-100 m-re. A

  díszemelvényre nem megy fel barantás. Végig együtt maradunk.

  12:30 Ünnepi Szentmise. Ebben az ünnepi istentiszteletben együtt imádkozik és énekel az egész magyar közösség a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére. Az ünnepség befejeztével a búcsús nép levonul a Hegyről. A keresztalják indulnak haza, vagy a szálláshelyükre.

  ~15.30 Iskolaudvar- Csomortán , közös ének,? ételköszöntést mondja Magyarok

  Nagyasszonya Baranta csapat

  Ebéd

  Székely ?Magyar szövetségkötés

  Testvérszerződés

  16, 45 ? kor, gyülekező.

  17, 00 ? kor, sorakozó és indulás a kőkereszthez.


  A helyszínre való megérkezés, és a menet körbe való felállása, hármas sorokban.


  A szertartás:

  1. Előfohász: I. Mindenki keletre fordul.

  Elhangzik: Ég szülte földet,

  Föld szülte fát,

  Fa szülte ágát,

  Ága szülte levelét,

  Levele szülte bimbaját,

  Bimbaja szülte virágát,

  Virága szülte Szent Annát,

  Szent Anna asszony szülte Boldogságos Szűz Máriát,

  Boldogságos Szűz Mária szülte szerelmes szent Fiát,

  Krisztus Urunkat, a Világ megváltóját,

  Krisztus Urunk minket.

  Ámen.

  - Mindenki hangosan mondja: Ámen. (Az elkövetkező szertartásokon szeretnénk, ha ezt mindenki hangosan mondaná. Következésképen nem árt megtanulni!)

  - Három ostorcsapás.

  II. Mindenki délre fordul.

  Elhangzik: Tisztíts meg engem, Istenem!

  Tisztíts meg engem, bensőmet ? külsőmet!

  Tisztítsd meg testem, lelkem, szellemem,

  Növekedjenek bennem fénymagok,

  Hogy fáklyává lehessek.

  Hadd legyek láng,

  Hogy mindent énmagamban,

  S magam körül is mindent

  Fénnyé változtassak át.

  Ámen.

  - Mindenki hangosan mondja: Ámen. (Az elkövetkező szertartásokon szeretnénk, ha ezt mindenki hangosan mondaná. Következésképen nem árt megtanulni!)

  - Három ostorcsapás.

  III. Mindenki nyugatra fordul.

  Elhangzik: Mennyben lakó én Istenem,

  Könyörgök légy mindig velem,

  Ha kél a fény nap keleten,

  A te szemed rajtam legyen.

  És ha leszáll napnyugaton,

  Te légy Atyám az oltalom,

  Terjeszd ki rám áldó kezed,

  Legyen áldott a Te neved.

  *

  Mindenki hangosan mondja: Ámen. (Az elkövetkező szertartásokon szeretnénk, ha ezt mindenki hangosan mondaná. Következésképen nem árt megtanulni, az első szakaszával együtt: Mennyben lakó én Istenem,

  Vedd füledbe dicséretem,

  Téged dicsér egész világ, Neked köszön a kis virág

  Erős vihar, kis gyenge szél, Tenger, patak hozzád beszél,

  Az ég, s a föld telve veled, Legyen áldott a te neved.)

  - Három ostorcsapás.

  IIII. Mindenki északra fordul, egyben az oltár felé.

  Elhangzik: A mi segítségünk legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szentháromság, Egy örök igaz Isten.

  Ámen.

  - Mindenki hangosan mondja: Ámen.

  - Azzal mindenki a kör közepe felé fordul, és készül a zászlószentelésre.


  2. Ének: Magyarok Isten.

  (A második szakasz végén először Attila királyunk mutass nekünk utat, majd az ismétlésnél Urunk Jézus Krisztus.)

  3. Vukics Ferenc: rövid ráhangoló beszéde.

  4. Zászlószentelés: - a zászlók megszentelése.

  - a zászlók megáldása.

  5. Ének: Isten áldja meg a magyart.

  6. Testvérszerződés: I. - Úrvacsora szereztetési Ige

  - rövid prédikáció

  - Kérdések és fogadalomtétel:

  a.) Hiszitek-e, valljátok-e, hogy eleink Isten rendelésének engedelmeskedve érettünk hullatták könnyüket, vérüket, verejtéküket azért, hogy mi itt ezen a földön boldogan élhessünk és halhassunk?

  Hiszitek-e, valljátok-e ezt?

  Válasz: Hiszem és vallom.

  b.) Hiszitek-e, valljátok-e, hogy Isten akaratából születtünk magyarnak a Világ Aranyos Szegletébe, hogy magyarként a világon virágzó élet megvédésén munkálkodjunk és küzdjünk?

  Hiszitek-e, valljátok-e ezt?

  Válasz: Hiszem és vallom.

  c.) Hiszitek-e, valljátok-e, hogy ha megőrizzük az Istenbe vetett hitet, megtartjuk őseink szokásait, vigyázzuk a magyar test ? lélek ? szellem egységét, akkor a jó Isten az ő kegyelméből mind nekünk, mind utódainknak örök életet ajándékoz?

  Hiszitek-e, valljátok-e ezt?

  Válasz: Hiszem és vallom.

  d.) Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért mi Isten iránti hálából, mind magyar ? mind székely testvéreink iránti szeretetből egymáshoz mindig hűek leszünk, egymás ellen soha nem fordulunk, hanem együtt a jövendő védelmezői leszünk?

  Ígéritek-e, fogadjátok-e?

  Válasz: Ígérem és fogadom.


  II. Tiszti: bevezető szertartás az áldozáshoz

  III. Úrvacsora vétel és áldozás felekezet szerint.

  7. Tűz gyújtás.

  8. Áldás.

  9. Ének: - I. Magyar himnusz

  - II. Székely himnusz (mind a két szakasz)


  Megjegyzés: Tiszti azt ígérte, hogy ott lesz. Így a katolikusok nála áldozhatnak, míg a protestánsok nálunk. Abba nem ment bele, hogy együtt osszunk úrvacsorát, ő osztván a kenyeret, mi a bort. Ha netán nem jön el, akkor kimarad 6/II, és az Úrvacsoraosztás a tavalyihoz hasonlóan fog lezajlani.


  20.00 Menet összeállítása

  20.40 Menet a gyülekezők helyére az iskolához

  21.00-01.00 Pihenő a szálláshelyeken

  01.10 Iskolaudvar- Csomortán

  01.50 Menet a virrasztás helyére botokkal, ostorokkal, derékaljjal

  02.30 Virrasztás, ahol nem csak a pünkösdi Szent Lélek kiteljesedésére készül fel az ember

  lelkileg, (idős emberek vezetésével) hanem a test-vér szerződés utáni pünkösdi

  "király" választásra is.

  40.

  Virrasztás a Salvator kápolnánál

  04.00 Virrasztás folytatása a nyeregben- botforgatások és imádságok


  05.22.Vasárnap

  ~06.05 Virradat

  *

  Napköszöntés, együttes forgatás, ostorozás- ostorsor alakzat, ének

  07.00 Menet a hegyről

  07.30 Iskolaudvar- Csomortán , közös ének,? ételköszöntést mondja Felvidék Baranta

  08.00 Reggeli

  09.30 Istentiszteleten Csomortánban?

  10.30 Pihenő

  13.30 Ébresztő, Iskolaudvar- Csomortán , közös ének,? ételköszöntést mondja Rákosmezeje

  Baranta

  13.40 Ebéd

  14.30 Menet összeállítása a pálfalvi mezőre, felszerelés összeállítása

  15.30 Megérkezés

  16.00 Baranta bemutató, Pünkösdi király választás, csatajelenet

  - Hajdúmenet, bevonulás

  - Köszöntés

  - Tánc /Kedves útja?/

  - Wass Albert vers: Üzenet haza?

  - Ostorbemutató

  - Íjász bemutató

  - Botforgatás, fegyveres táncbemutató (somogyi kanász)

  - Páros fegyveres küzdelmek

  - Pünkösdi Király választás

  - csak legényemberek küzdelme

  - Pálya futás /a hátulsó fele kiseik/

  - Birkózás / kieséses rendszer- a 2 legjobb a döntőben/

  - Lóverseny ? lovas birkózás /2 x 100 m, egy fordulóval/

  -Győztes a Pünkösdi Király

  - Avató szertartás /Beszéd, áldás, háromszor kerülje meg a K. a legények csoportját /feladat a többiek óvása/, háromszor dobják a legények a levegőbe /az elfogadás- emelés- ők kellettek hozzá, hogy megmérhesse magát/

  - Mező Szépe választás /Csatajelenet ítélete/

  - Csatajelenet

  - Feltámadás

  - Sorakozó

  - Bemutatás

  - Test, szellem, lélek egysége mondatai

  - A teremtéssel szembeszegülő világ birokra hívása

  - Baranta kör /középen a gyermekek köre, középütt a P.K./

  - Székely Himnusz, Magyar Himnusz, Baranta Himnusz

  18.30 Menet összeállítása Csomortánba

  19.50 Iskolaudvar- Csomortán , közös ének,? ételköszöntést mondja: Hetényvezér Baranta

  20.00 Vacsora

  21.00 Esti beszélgetés, közös zenélés

  24.00 Takarodó  05.24.Hétfő


  07.00 Ébresztő

  08.00 Reggeli

  09.00 Útbaindulás

  13.00 Közös éneklés Kolozsváron a Mátyás szobornál

  22.00 Megérkezés Budapestre