Szeresd a magyart, és ne faragd le" - szóla, "erejét, formáját, durva kérgét róla:
Mert mi haszna simább, ha jól megfaragják? Nehezebb eltörni a faragatlan fát

(Arany János)

Köszöntő

Rólunk
 • A Fejér Baranta
 • Edzések rendje
 • A Barantáról
 • Fokozatok
 • Barantás oldalak
 • Esemény naptár
 • Kedvenc oldalaink
 • Közhasznúság
 • Fotó album

  Rovás
 • A rovás alapjai
 • A rovás ABC-nk
 • Rovás gyakorlatok
 • Ligatúrák
 • Rovólap
 • F Ó R U M

  Privát üzenetek

  Költemények
  CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ , PÜNKÖSDI BARANTA ZARÁNDOKLAT

  Magdi ,2010-05-12 22:26:51

  Ősidők óta szent hely Csíksomlyó. Az első írásos emlékből, amit egyházi személy fogalmazott róla, tudjuk, hogy a környék magyarjai kis tüzek mellett virrasztva, Boldogasszonyhoz imádkozva várták ottan a pünkösdi napfölkeltét réges-rég óta.

  1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta a katolikus Csík, Gyergyó és Kászon népét az unitárius vallás felvételére kényszeríteni, de a székelyek István gyergyóalfalvi plébános vezetésével szembeszálltak seregével. A legenda szerint a csatába indulók Pünkösd szombatján gyülekeztek Csíksomlyón, Isten kegyelmébe ajánlották magukat és Szűz Mária segítségéért esedeztek, majd innen indultak a Hargitára, megütközni a hitújítók hadával. Ez alatt az idősek, asszonyok és a gyermekek Somlyón maradtak és a győzelemért imádkoztak.
  A székelyek a Tolvajos hágóban legyőzték a fejedelem seregét, a diadal után nyírfaágakkal ékesítették fel lobogóikat, s így vonultak le a Hargitáról. A templomban maradtak elébük mentek, s együtt tértek vissza a harcosokkal Csíksomlyóba hálát adni a győzelemért. Megköszönték a Szent Szűz segítségét, egyben fogadalmat tettek, hogy ezután minden évben, pünkösd szombatján elzarándokolnak Csíksomlyóra.?


  A keresztény világban mindenütt, ahol fegyveres testületek, egyenruhás szervezetek részt vesznek búcsún, zarándoklaton, a tőlük elvárható legfegyelmezettebb rendben vonulnak a kegyszobrok elé.

  A baranta mozgalom 2008-ban a csomortáni keresztaljjal, 320 fővel, bíbor-ezüst fegyverkabátban, ötös rendben, lépéstartásban, zászlóerdő alatt vonult a kegytemplomig, majd onnan a szentmisére. A falvakban az emberek kiálltak a házak elé, a búcsús tömeg szétnyílt, amerre csak meneteltünk. Sokan, akik minket láttak, de mi magunk is a könnyeinkkel küszködtünk. Ilyen fölemelő élményt nagyon ritkán élhet át az ember. Azóta is, amerre csak járunk, mindenhol találkozunk emberekkel, akik elmondják, életükben ahhoz foghatót nem láttak még sehol. Magas rangú egyházi vezetők is megerősítették, a barantásoknak úgy kell a búcsút járni, ahogy azt 2008-ban tettük. Gergely István Tiszti a tavalyi misén azt mondta nekünk, ha csak ötven barantás vonul is fegyelmezett rendben, akkor az olyan erővel bír, olyan erőt sugároz, hogy nem győzhet felettük senki.

  A március 6-án Kunszentmiklóson megtartott Kárpát-medencei Törzsi Gyűlésen mind a magyarországi, mind az erdélyi baranta csapatok vezetői egyet értettek abban, hogy idén, a tavalyi bizonytalan, rendezetlen megjelenés után, ismét rendezetten, lépéstartásban, zászlókkal, bíbor-ezüst fegyverkebátban remélhetőleg több százan fogunk a búcsún részt venni.

  A búcsú május 22-23-án lesz, 21-én korán reggel, jó hajnalban indulunk buszokkal, várhatóan késő délután, este érkezünk Csíkcsomortánba. A búcsún Böjte Csaba atya celebrálja a szentmisét, estétől napfölkeltig virrasztás, 23-én zászlószentelő istentisztelet barantások számára, Kárpát-medencei Szövetségi Törzsi Gyűlés, közös ebéd, pünkösdi király-választás. Visszaindulás 24-én kora reggel, érkezés késő este várható. A részletes, teljes program később kerül kihirdetésre.

  Arra kérünk minden baranta csapatot, hogy legalább egy fővel képviselje magát a búcsún. A Zarándoklat és a búcsújárás között az a különbség, hogy míg egy zarándok magáért, a saját bűnei bocsánatáért zarándokol, a búcsújáró az őt küldő közösség minden tagjának üdvéért megy a kegyhelyre. Ezért fontos minden csapatból legalább egy résztvevő, és azért is, hogy az otthon maradottaknak elmondhassa, mit jelent Barantásnak lenni.

  A búcsú a belső megújulás, megtisztulás lehetőségét nyújtja. Nem kirándulás! Ezért azt ajánljuk, hogy csak 12 éven felüli gyermeket hozzunk magunkkal, aki már bírja a lépéstartásban megtett kilométereket, a hegyre kapaszkodást, békességes tűrést, nyugodt várakozást, csendes együttlétet, virrasztást.

  Kérjük továbbá a csapatokat, hogy előzetesen jelezzék részvételi szándékukat, ha lehet létszámmal együtt március 21-ig. A költségek számolása, a buszok, szállások intézése miatt. A költségek várhatóan 15-17 ezer forint körül lesznek, létszámtól függően, mely tartalmazza a buszos utazást és a kétszeri meleg étkezést.
  A Törzsi Gyűlés megbízásából a szervezést a Kiskun Baranta végzi. Kérlek benneteket, hogy március 21-ig, először telefonon is, majd írásban is jelezzétek részvételi szándékotokat!  A csapatvezetők gyűjtsék össze az előleget (8000 Ft.), ami a buszok megrendeléséhez feltétlenül szükséges. Határidő: április 11.
  Szilaj István: 06 20 851 87 17
  Molnár Pál: hetenyvezer@gmail.com